Zynatic Medlemsregister

Zynatic Medlemsregister

Zynatic Medlemsregister i molnet som alltid är tillgängligt på mobilen, surfplattan eller datorn.

Zynatic Medlemsregister hjälper dig att få ordning på medlemmarna i din förening eller idrottsklubb. Styrelsen har alltid tillgång till ett uppdaterat medlemsregister. Hantera föreningens medlemsregister från valfri smartphone, surfplatta eller dator var som helst i världen över Internet.

Funktioner i Zynatic Medlemsregister hjälper dig även så du får in dina medlemsavgifter i tid utan att behöva tjata på medlemmarna! Medlemmar som inte betalat medlemsavgiften får en påminnelse när de loggar in på föreningens medlemssida.

Automatisk registrering hos kommunen av deltagare i sammankomster med hjälp av ApN, Aktivitetskort på Nätet.

Vid registrering av medlemsavgiften i Zynatic Medlemsregister kan en verifikation i Fortnox bokföring skapas. Fortnox bokföring beställs separat från Fortnox AB.

Med integrationen mot Swish, PayPal eller PayEx i Zynatic Medlemsregister kan medlemmarna betala sin medlemsavgift med Swish, kort eller på Internetbanken och då registreras betalningen direkt i medlemsregistret.

PAKET­PRISER

Välj ett paket som passar er förening

  Lilla föreningen  

upp till 250 medlemmarDen lilla föreningen, upp till 250 medlemmar. Medlemsregister och medlemsinloggning. 82:- per månad

Medelstora föreningen

upp till 500 medlemmarMedelstora föreningen, upp till 500 medlemmar. Medlemsregister, medlemsinloggning och sammankomster. 170:- per månad

Stora föreningen

upp till 1000 medlemmarStora föreningen, upp till 1000 medlemmar. Medlemsregister, medlemsinloggning, sammankomster och kurser. 306:- per månad

Detaljerade prisuppgifter

Modul Kostnad per månad, exklusive moms
Antal med­lemmar 1-250 251-500 501-1000 1001-2000 2001-4000
Offert för klubb med fler än 4000 medlemmar skickas på begäran
Bas 66:- 99:- 149:- 223:- 335:-
Medlems­inloggning 16:- 24:- 36:- 54:- 81:-
Medlemssida hos Zynatic 19:- 29:- 44:- 66:- 99:-
Samman­komster 31:- 47:- 71:- 107:- 161:-
Poäng 8:- 12:- 18:- 27:- 41:-
Kurser 22:- 33:- 50:- 75:- 113:-

I priset ingår en första konfiguration av Zynatic Medlemsregister. Zynatic Medlemsregister är installerat på Zynatic ABs webbsida. Accessen av medlemsregistret är krypterad (https) så obehöriga inte kommer åt informationen. Varje kunds medlemsregister lagras i en separat databas. Zynatic AB sköter underhållet av webbsidorna. Zynatic AB sköter det grundläggande underhållet av databaserna, t ex förändringar som krävs för ny funktionalitet. Underhållet av medlemmar och deras data sköts inte av Zynatic AB. Regelbundna backuper tas för att skydda mot fel i databasservern, dessa backuper får inte användas för att återställa misstag i hanteringen av medlemsregistret. Varje kund uppmanas att själv göra backup av medlemsregistret med hjälp av funktionerna i Zynatic.

Upp

DEMO

Utforska Zynatic Medlemsregister i en full installation

Detta är en full installation av Zynatic Medlemsregister där du kan testa de olika funktionerna. Medlemsregistret är tänkt att vara en integrerad del av klubbens hemsida med en medlemssida som skyddas av inloggningar kopplade till Zynatic Medlemsregister. All åtkomst av Zynatic Medlemsregistret sker över en krypterad uppkoppling med https.

Använd nedanstående användarnamn för att navigera runt i medlemsregistret. Prova gärna att lägga till nya medlemmar och betalningar av medlemsavgifter. Undvik att göra några ändringar för familjen Anka. Loggar du in som "joakim" så kan du lägga till din egen medlem och en personlig inloggning, glöm inte att göra din medlem till styrelsemedlem.

Användarnamn Lösenord Kommentarer
joakim anka Styrelsemedlem, har alla rättigheter
kalle anka Medlem, kan inte göra några ändringar. Ser endast adress, telefonnummer och familjetillhörighet.
knatte anka Medlem, failjemedlem med Kalle Anka som huvudmedlem
kajsa anka Medlem som inte betalat full medlemsavgiften

Här finns en direktlänk till medlemsregistret samt en länk till ett exempel på en medlemssida med länkar till de olika delarna av medlemsregistret.

Medlemsregister för mobil, surfplatta och dator

Exempel på medlemssida med Zynatic Medlemsregister

Zynatic Medlemsregister tillhandahåller en plugin som gör att när en inloggning görs i Wordpress så autentiseras användarnamn och lösenord i Zynatic Medlemsregister. Via nedanstående länk kommer man till en WordPress demo som pekar mot samma demo som ovan. Använd samma användarnamn och lösenord för WordPress.

WordPress demo med inloggning via Zynatic Medlemsregister

Upp

PRODUKT­INFORMA­TION

Lite mer att läsa om Zynatic Medlemsregister

Med Zynatic medlemsregister har styrelsen alltid tillgång till ett uppdaterat medlemsregister, det behövs inga kopieringar av data mellan styrelsens olika datorer.

Hantera föreningens medlemsregister från valfri smartphone, surfplatta eller dator var som helst i världen så länge du har tillgång till Internet. Du loggar in från vilken smartphone, surfplatta eller dator som helst. Överföringen är krypterad med https så informationen inte ska hamna i fel händer.

Har du full koll på att alla medlemmar betalar sin medlemsavgift i tid? I Zynatic Medlemsregister finns en inloggningsfunktion som kan användas till klubbens medlemssidor även om medlemmarna inte får se något i medlemsregistret. Vid inloggning får medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift en påminnelse med hur mycket de är skyldiga klubben. Medlemmarna kan använda sitt favoritlösenord eftersom det inte går att läsa ut lösenordet då lösenordet lagras i krypterad form.

Med Swish integrationen kan medlemmarna betala medtamsavgiften med Swish, med integrationen mot PayPal kan medlemmarna betala med kreditkort eller PayPal-konto och med PayEx-integrationen kan medlemmarna betala med kreditkort eller direktbetalning i sin internetbank. Betalningen registreras automatiskt i medlemsregistret så fort betalningen är genomförd. Om föreningen använder Fortnox bokföring så blir betalningen även bokförd automatiskt. Det krävs därmed väldigt lite administration av medlemsavgiftsbetalningarna.

Zynatic Medlemsregiater har en integration mot Fortnox bokföring som gör att alla registreringar av betalningar i medlemsregistret automatiskt blir konterade på rätt sätt i bokföringen. De betalningar som kan registeras i Zynatic Medlemsregister är medlemsavgifter, avgift för sammankomst, grupp/kursavgifter samt redovisningar av kassan från sammankomster.

Vet ni att det är många sammankomster som kan ge LOK stöd till föreningen? I Zynatic medlemsregister finns det möjlighet att på ett enkelt sätt registrera deltagare i sammankomster. Ledaren loggar in i systemet, skapar sammankomsten och registrerar deltagarna. Vid sammankomster som är avgiftsbelagda, t ex klubbträning, får ledaren automatiskt upp vad deltagaren ska betala, det kan vara olika avgift för klubbens medlemmar och övriga deltagare. Med hjälp av ApN, Aktivitetskort på Nätet, registreras underlag för LOK stöd direkt i kommunens register.

Ett specialfall på sammankomst är en kurs där en grupp människor träffas under ett antal träffar. Vid en kurs registreras deltagarna och datum för träffarna i förväg. Vid varje träff bockar läraren av deltagarna. Till en kurs kan en kursavgift kopplas på samma sätt som för sammankomster. Underlag för LOK stöd genereras enkelt från kursen och med ApN registreras även dessa underlag firekt i kommunens register.

Moduler

Zynatic Medlemsregister är uppdelat i ett antal moduler. En del moduler kan väljas av klubben beroende på vilken verksamhet klubben bedriver.

Bas

Grundmodulen för medlemsregistret. Denna modul innehåller de grundläggande funktionerna för medlemsregistret. I grundmobilen ingår följande funktioner:

Bas ingår alltid i en kunds installation.

Medlemsinloggning

Inloggning på klubbens egen hemsida med påminnelse av medlemsavgifter vid inloggning. Medlemsinloggning gör det möjligt att skapa en medlemssida som endast är åtkomlig efter inloggning i medlemsregistret. En medlem kan logga in så länge medlemmen finns i medlemsregistret. Om en medlem plockas bort ur medlemsregistret så kan den medlemmen inte längre logga in på medlemssidorna.
Varje gång en medlem loggar in på medlemssidan med hjälp av Zynatic Medlemsregister kontrolleras om medlemmen har några skulder till klubben, om medlemmen är skyldig klubben pengar visas ett fönster med information om hur mycket medlemmen är skyldig som en påminnelse för medlemmen. Med Swish, PayPal och PayEx integrationerna finns en knapp i påminnelsefönstret för att göra en betalning med kort eller internetbank.
På medlemssidorna kan klubben publicera material som endast ska kunna ses av medlemmar.

Medlemssida hos Zynatic

Rekommendationen är att föreningen lagrar sin medlemssida på föreningens webbsida. Om det inte fungerar att skapa medlemssidan på föreningens hemsida erbjuder Zynatic Medlemsregister en enkel medlemssida lagrad på på Zynatics webbhotell. Medlemssidan innehåller länkar till medlemsregistret och direktlänkar till några basfunktioner. Det finns en enkel html-editor för att lägga till information i två olika sektioner, en som alla medlemmar kan se och en som endast styrelsemedlemmar kan se.

Sammankomster

Träningar, kurser, möten och andra sammankomster där man inte på förväg vet vilka som kommer att delta vid respektive sammankomst. Deltagare registreras löpande när de anländer till sammankomsten, ett smidigt sätt att registrera deltagare är att ansluta en streckkodsscanner till datorn där man registrerar deltagare och scannar av streckkoden på körkort eller tävlingslicensen.
Man kan knyta avgifter till en sammankomst, när en deltagare registreras presenterar systemet hur mycket den deltagaren ska betala. Avgifterna kan vara olika för olika medlemskategorier och för gäster som inte är medlemmar. Medlemmen som är ansvarig för sammankomsten slipper diskutera priset med deltagaren. Har medlemmen slarvat med medlemsavgiften så får han/hon lov att betala avgiften för icke medlemmar tills dess att medlemsavgiften är registrerad i medlemsregistret. Alla medlemmar kan skapa en sammankomst och registrera ledare och deltagare, det är endast de registrerade ledarna samt styrelsemedlemmar som kan hantera sammankomsten.
För sammankomster finns det möjlighet att generera underlag för lokalt aktivitetsstöd för både kommunalt och statligt stöd. Modulen medlemsinloggning krävs för att medlemmar ska kunna vara ledare av sammankomster.

Grupper och Kurser

Grupper och Kurser påminner mycket om sammankomster men denna typ har ett antal träffar under en begränsad period med förutbestämda deltagare. Deltagarna i gruppen och datum för möten eller lektioner registreras i förväg. Vid respektive möte bockar ledaren för vilka av gruppens deltagare som deltog vid just det tillfället. Även till kurser kan avgifter registreras på liknande sätt som för sammankomster men här finns det även möjlighet att generera en faktura som deltagaren betalar via Bankgiro eller PlusGiro. Det går att ha vissa deltagare som betalar kontant varje gång och andra som betalar för hela kursen vid ett tillfälle. Generera underlag för LOK stöd. Påminnelse av kursavgift när medlemmen loggar in med medlemsinloggning.
För grupper finns det möjlighet att generera underlag för lokalt aktivitetsstöd för både kommunalt och statligt stöd. Modulen medlemsinloggning krävs för att medlemmar ska kunna vara ledare av grupper.

Poäng

Poäng som medlemmar samlar för att de deltar vid gemensamma aktiviteter för föreningen. Systemet kan konfigureras att ge ledare vid sammankomster poäng automatiskt.

Tillval från Externa Leverantörer

Med hjälp av tillvalen förenklas administrationen ytterligare genom att betalningar registrerade i Zynatic Medlemsregister bokförs automatiskt med hjälp av Fortnox integratioenen. Betalningstjänsterna från Swish, PayPal eller Payex gör att medlemmarna kan betala medlemsavgiften direkt på hemsidan och i kombination med Fortnox blir betalningarna även bokförda automatiskt.

ApN, Aktivitetskort på Nätet

Med integrationen mot ApN skickas sammankomster automatiskt till föreningens kommun. All rapportering sker automatiskt när deltagare registreras i sammankomsten. När det är dags att skicka in ansökan om LOK-stöd loggar man in i ApN på Kommunens hemsida och skapar ansökan med hjälp av informationen skickadautomatiskt från Zynatic Medlemsregister.

SPAR, adresshämtning

Med integrationen mot Statens personadressregister, SPAR, kan man hämta folkbokföringsadresser för medlemmarna, se https://www.statenspersonadressregister.se/ för mer information. För att utnyttja denna tjänst måste föreningen skriva ett avtal med Spar med Zynatic AB som ombud för föreningen, kontakta Zynatic AB för uderlag till ansökan. Ett krav är att det finns åtminstone födelsedatum för huvudmedlemmen, en sökning med fullständigt personnummer är billigare hos Spar jämfört med en sökning med födelsedatum och adress.

Skicka SMS via Cellsynt

Med integrationen mot Cellsynts API för att skicka SMS kan styrelsen skicka SMS till medlemmarna på samma smidiga sätt som när man skickar e-post, se https://www.cellsynt.com/sv/ för mer information om priser och att skapa konto för att skicka SMS.

Fortnox Bokföring

Zynatic Medlemsregiater har en integration mot Fortnox bokföring som gör att alla registreringar av betalningar i medlemsregistret automatiskt blir konterade på rätt sätt i bokföringen. De betalningar som kan registeras i Zynatic Medlemsregister är medlemsavgifter, avgift för sammankomst, grupp/kursavgifter samt redovisningar av kassan från sammankomster. Integrationen med Fortnox Bokföring ingår i Zynatic Medlemsregister som standard. Se https://www.fortnox.se för information om Fortnox Bokföring.

BankGiot inbetalningsfil, BgMax

Med BankGirot Inbetalningar får man en fil med inbetalningarna i BgMax format som importeras i Zynatic Medlemsregister. När BgMax-filen importeras registreras betalningarna automatiskt i medlemsregistret och om föreningen använder Fortnox integrationen så blir inbetalningarna bokförda automatiskt på samma gång. Eftersom fakturanummer skapade i Zynatic Medlemsregister uppfyller kraven för OCR-nummer kan föreningen även beställa OCR-kontroll hos BankGirot vilket minskar risken att betalaren skriver in fel fakturanummer eftersom det kontrolleras redan betalarens Internetbank.

Swish betaltjänst

Med integrationen mot Swish kan medlemmarna betala medlemsavgiften med Swish i telefonen. Betalningen registreras automatiskt i medlemsregistret så fort betalningen är genomförd. Om föreningen använder Fortnox bokföring så blir betalningen även bokförd automatiskt. Det krävs därmed väldigt lite administration av medlemsavgiftsbetalningarna. Integrationen med Swish betalning ingår i Zynatic Medlemsregister som standard. För att utnyttja Swish behöver föreningen ett separat Swish Handel konto som läggs upp av er bank.

PayPal betaltjänst, kortbetalning och Paypal-betalning

Med integrationen mot PayPal kan medlemmarna betala medlemsavgiften med kreditkort eller PayPal-konto. Betalningen registreras automatiskt i medlemsregistret så fort betalningen är genomförd. Om föreningen använder Fortnox bokföring så blir betalningen även bokförd automatiskt. Det krävs därmed väldigt lite administration av medlemsavgiftsbetalningarna. Integrationen med PayPal för betalning med kort och PayPal-konto ingår i Zynatic Medlemsregister som standard. PayPal har ingen startavgift eller månadsavgift utan enbart en avgift per köp. Se PayPals företagslösningar för mer information. Det behövs inget avtal med banken eller någon inlösare för att använda PayPal till att ta betalt av medlemmarna.

Payex betaltjänst, kortbetalning och direktbetalning

Med PayEx-integrationen kan medlemmarna betala medlemsavgiften med kreditkort eller direktbetalning i sin internetbank. Betalningen registreras automatiskt i medlemsregistret så fort betalningen är genomförd. Om föreningen använder Fortnox bokföring så blir betalningen även bokförd automatiskt. Det krävs därmed väldigt lite administration av medlemsavgiftsbetalningarna. Integrationen med PayEx för kort och direktbetalnin ingår i Zynatic Medlemsregister som standard. Se http://payex.se/foretag för mer information.

Ekopost printtjänst

Fakturorna på medlemsavgift m.m. som skapas i Zynatic Medlemsregister är anpassade för utskrift och kuvertering hos ekopost.se.

Villkor och avtal

Som beställare av Zynatic Medlemssregister måse följande villkor och avtal godkännas.

Upp

FRÅGOR OCH SVAR

Skicka dina frågor om Zynatic Medlemsregister till info@zynatic.se

Hur tar jag bort en medlem?

Det finns två olika sätt att plocka bort en medlem ur medlemsregistret, sätta ett datum för sista dag som medlemmen ska vara medlem alternativt radera medlemmen. När man sätter ett sista datum för medlemskap, medlem t o m, så syns medlemmen i listor fram till detta datum. Efter detta datum syns inte medlemmen i de vanliga listorna och medlemmen kan inte längre logga in på medlemssidorna. När en medle raderas så tas den bort ur databasen.


Behöver vi installera några program?

Nej, det enda som behöver installeras på klubbens hemsida är några filer levererade av Zynatic AB för att komma åt medlemsregistret från klubbens hemsida.


Hur ser jag alla nya medlemmar för en period?

Klicka på länken "Avancerad" till vänster ovanför listningen av medlemmat, bredvvid snabbsökrutan. Fyll i startdatum och slutdatum i fältet "Blev medlem". Tryck på knappen "Sök" så visas alla medlemmar som blev medlem under den specificerade perioden, längst ner i listan står det hur många medlemmar som är listade.


Hur gör jag så att Zynatic Medlemsregister får ett utseende som liknar föreningens hemsida?

Skapa en bild-fil för huvudet ovanför medlemsregistret och en för foten. Länkar till dessa filer lagras i medlemsregistret. Textfärg, bakgrundfärg eller bakgrundsbild definieras i administrationen av medlemsregistret.

KUNDER

Ett urval av våra kunder

JMK YF Timmersdala Österängens HVTRF SVDA IPT

Upp

KONTAKT

 
Skriv in koden till vänster