Påminnelse medlemsavgift

Kalle Anka

Enligt medlemsregistret saknas följande betalning

200,00 kronor i medlemsavgift

BankGiro hos Zynatic AB demo

212-1788

Har du betalat de senaste dagarna så kan du bortse från detta.
Ta kontakt med någon i styrelsen om våra noteringar inte stämmer.