Zynatic Medlemsregister


Zynatic Medlemsregister tillhandahåller en plugin för WordPress som gör att autentiseringen av inloggningsuppgifterna sker i Zynatic Medlemsregister när en inloggning sker på WordPress webbplatsen.

Denna sida är en öppen sida som alla kan se.